Make your own free website on Tripod.com
Kamus Bahasa Jawa Ugal2an
Rakyat
Radio & TV Online
Mati Ketawa Cara Saya
Musik & Film Online
Tentang Cinta
Kamus & Buku Online
Pencerahan
Info Penting
My Songs
My Cerpen
My Novels
My Poems
My Articles
Karya Kawan
About Me

guy_catching_air_on_a_four_wheeler_md_clr.gif

Kamus Popular Bahasa Inggris - Jawa versi terbaru th 2003

Sedoyo, bagi yg lagi belajar bhs inggris-jawa intensip nih, biar
di kate pede spiking-spiking,

1. yes mother dont do that: Yo mbok ojo ngono..
2. your head = enDas mu..
3. your eyes = Matamu...
4. your bald head = GUNDUL MU !!
5. your knees falling down = Dengkulmu anjlog !!
6. your bellybutton on fire = Udhelmu kobong !!
7. your auntie's money = duwite mbokdemu tah ?
8. your grandfather money = Duwite mBahmu !!
9. your auntie teach you about that? = mbokdemu sing ngajari yoo??
10.your mother goalkeeper = makmu kiper ...
11.like that yes like that but don't be like that = ngono yo ngono ning ojo
ngono
12. my body is not delicious today = awakku lagi gak enak.
13.your face far away = raimu adoh
14.your lips = lambemu

Kata2 tambahan terpopuler :
a. your bellybutton turn up = udelmu bodong
b. your head smell gum benzoin = nDhasmu mambu menyan
c. cricket !!! = jangkrik/diancuk
d. your head was blown = ndasmu njeblug
e. your eyes blind = matamu picek
f. wanna eat your head = Tak kletak ndasmu !

Matur Nuwun...

Kamus dan Belajar Bhs. Jawa

Visitor of this website up to now :

counter_5.gif